:: ::

Dysleksja   Dyskalkulia   Terminologia   Objawy   Diagnoza   Przyczyny   Terapia   Dyktanda   Rodzice   Literatura    Internet
   
Co powinni zrobić rodzice?

Przede wszystkim istotne jest, aby uważnie obserwować postępy rozwoju dziecka od najmłodszych lat. Podstawowe znaczenie dla właściwego rozwoju mają odpowiednie warunki i stymulacja. Ważne jest więc, aby zachęcać dziecko do podejmowania czynności, które rozwijają właściwe dla danego wieku umiejętności, np. do rysowania, zabawy układankami, itp. Jeśli pomimo właściwych warunków dziecko nie potrafi pokonać trudności, warto zgłosić się z nim do psychologa, który zdiagnozuje istniejące trudności, określi ich zakres i wskaże właściwy sposób postępowania.

Jeśli dziecko rozpoczęło już edukację, trudności szkolne należy omówić z wychowawcą klasy i zgłosić się do lokalnej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Instytucje takie zajmują się między innymi diagnozowaniem trudności szkolnych i organizacją terapii pedagogicznej.

Opinia takiej placówki jest dla szkoły obowiązująca, co oznacza konieczność wzięcia pod uwagę trudności dziecka przy ocenianiu go. Ważne jest, aby opinię taką potraktować przede wszystkim jako wskazówkę do dalszego postępowania, nigdy zaś jako przyzwolenie na brak postępów w nauce. Nie jest też wskazane, aby informować dziecko o diagnozie - etykieta "zaburzenie" przyczepiona dziecku może zmniejszyć jego motywację do nauki i negatywnie wpłynąć na jego stosunek do szkoły oraz przyczynić się do obniżenia samooceny.

< < < POWRÓT > > >