:: ::

Dysleksja   Dyskalkulia   Terminologia   Objawy   Diagnoza   Przyczyny   Terapia   Dyktanda   Rodzice   Literatura    Internet
   

Terminologia

   

Najczęściej stosuje się termin "dysleksja rozwojowa"  dla określenia syndromu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania.

  • DYSLEKSJA - specyficzne trudności w czytaniu;
  • DYSORTOGRAFIA - specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne);
  • DYSGRAFIA - niski poziom graficzny pisma.
  • DYSKALKULIA - zaburzenia rozwoju umiejętnoci arytmetycznych.
  • < < < POWRÓT > > >